Misiune si evaghelizare

misiune4

 

Prin lucrarea de misiune şi evanghelizare, biserica ,,Providenţa” are ca scop susţinerea financiară şi spirituală a unor diferite proiecte sociale, educaţionale si evanghelistice pe plan local şi internaţional.Biserica are două departamente de misiune: misiune internă şi misiune externă.

 

Prin misiune internă avem în vedere ajutarea bisericilor mici de la ţară şi plantarea de noi biserici în localităţile unde nu există biserică baptistă. Aşadar,  pe plan local biserica are două biserici filială: localitatea Mihai Vodă, biserică păstorită de Liviu Oprea şi din localitatea Bolintin Vale, biserică în care se implică activ un grup de tineri în mod special în lucrarea cu copiii. În momentul de faţă biserica susţine închegarea unui grup de credincioşi din localitatea Bragadiru în vederea plantării unei biserici filială.

 

Prin misiunea externă avem în vedere oamenii nemântuiţi din afara granițelor României, în mod deosebit pe cei care trăiesc în zonele neatinse de Evanghelie. Biserica Providența se implică în susţinerea a două familii de misionari în afara graniţelor ţării şi anume în zona Asiei Centrale.

 

El le-a răspuns: „Nu este treaba voastră să ştiţi vremurile sau soroacele; pe acestea Tatăl le-a păstrat sub stăpânirea Sa. Ci voi veţi primi o putere, când Se va pogorâ Duhul Sfânt peste voi, şi-Mi veţi fi martori în Ierusalim, în toată Iudea, în Samaria, şi până la marginile pământului.” Fapte 1:7-8