Perioada 1925-1938

Începutul propriu-zis al lucrării baptiste din cartierul Ferentari s-a făcut în primăvara anului 1925. Iniţiativa a pornit din partea fratelui N. Sava, care se gândise cu mult timp în urmă cum să înceapă lucrarea în cartier. Într-o duminică a adunat în locuinţa sa, construită din chirpici, un grup de copii ai fraţilor şi curând numărul copiilor la şcoala duminicală a crescut ajungând la un număr de 45 de copii. În anul 1926 s-a aranjat strângerea copiilor în alte două grupe din care unu la fratele Onuţ Todoruţ, iar alta la fratele Sava cu concursul fraţilor Moceanu Gavrilă şi Constantin Popescu. Odată începută lucrarea cu copiii au început să rămână şi părinţii, dintre care unii au primit pe Domnul Isus. Odată grupul format, frăţietatea care locuia în Ferentari, lua parte la serviciile divine la capela Seminarului din str. Berzei, nr.29. mijloace de transport în comun erau puţine. În aceste condiţii s-a înfiripat dorinţa de a avea o casă proprie de rugăciune în cartier, mai ales că era un număr suficient de fraţi. Cu asentimentul fraţilor din str. Berzi s-a aprobat înfiinţarea unei filiale în Ferentari.

Perioada 1938-1957

Numărul de membri fiind în creştere, s-a pus problema construirii unui locaş propriu. In ciuda faptului că Primăria nu a oferit autorizaţe de construcţie pentru un teren folosit drept depozit, Carol Ströbel, membru in Biserica Germană a donat un teren pe care este construită biserica astăzi. Începând din anul 1939 până în 1951, slujba de pastor a fost îndeplinită de fratele Alexandru Tănase, iar din 1951 până în toamna anului 1957, de către fratele Ioan Isac, iar de la începutul anului 1958 până în 2006 de către fratele Ioan Bunaciu.

Perioada 1957-1995

Pe fondul unor frământări, fraţii au găsit de cuviinţă să caute un pastor neutru şi neimplicat în problemele de faţă. Adorian a venit cu soluţia ca Biserica să primească şi să angajeze un absolvent de Seminar, un tânăr cu pregătire teologică, neutru şi neamestecat în problemele locale şi nepărtinitor faţă de nici una din partidele existente, aşa că a fost chemat fratele Isac Ioan. În timpul războiul şi a lui Antonescu a fost desfiinţat Cultul Baptist şi în casa de rugăciune a fost transformată într-un ateneu popular. În urma destituirii lui Isac Ioan, biserica neavând pastor, a fost chemat de către Comitetul Bisericii, fratele Bunaciu Ioan ca să predice. În acel timp era profesor la Seminar şi pastor al Bisericii Baptiste din str. Vergului. În timpul pastoraţiei fratelui s-a ridicat actuala clădire a bisericii.

Astăzi biserica formată din 317 membrii se bucură de vremuri de libertate închinându-se lui Dumnezeu căutând să câştige suflete pentru Împărăţia lui Dumnezeu prin intemediul diverselor programe sociale şi servicii din cadrul bisericii încercând să răspundă atât nevoilor materiale cât şi spiritual a oamenilor din cartier, din ţară şi din întrega lume.